Середня і мінімальна зарплата в Словаччині - Slovak Study

Середня і мінімальна зарплата в Словаччині

Середня і мінімальна зарплата в Словаччині

Середня і мінімальна зарплата в Словаччині

Словаччина — невелика,  країна-учасниця Євросоюзу, що стрімко розвивається. За останні 20 років Словацька республіка зробила грандіозний стрибок, зміцнила економіку, поліпшила умови життя населення і рівень достатку. Втім, досить багато європейських країн випереджають її за вищеназванними показниками. Що ж стосується питання ментальності, не можно не помітити певну схожість з жителям пострадянського простору. Тому, безліч жителів України, Росії, Білорусії прагнуть потрапити саме сюди. Але як йдуть справи насправді, можна дізнатися, ознайомившись з реальними доходами / витратами жителів цієї країни. Розберемося в питаннях зарплат: середній і мінімальний.
Середня і мінімальна зарплата в Словаччині
301

Мінімальна зарплата в Словаччині

У 2020 році мінімальна зарплата в Словаччині складає 580 євро. На перший погляд, сума не найбільша, якщо не брати до уваги слово “мінімальна”. Але за законами Словацької республіки, існує два види розрахунку оплати праці:

 1. Погодинний.
 2. Місячна мінімальна зарплата. Це встановлений законом мінімальний рівень доходу, на який працівник має право відповідно до § 119 абз. 1 Закону 311/2001 Трудового кодексу.

Його частка в середній валовій заробітній платі в 1993 р становила 45,55%. До 1997 року ця частка поступово впала, досягнувши історичного мінімуму 29,27%. З цього моменту доля стала поступово зростати, але не досягла значення з 1993 року протягом довгих 24 років — у 2017 році (45,60%). Це зростання продовжилося і в 2020 році, де рівень мінімальної плати досяг історичного максимуму в 53,41%, що означає, що при середньомісячній зарплаті 1086 євро, мінімальна заробітна плата становить 580 євро.

Словаччина: зарплати і кризи

З точки зору рівня життя важливо зважати не тільки на рівень заробітної плати, а й на рівень інфляції, тобто підвищення рівня цін за рахунок зниження купівельної спроможності грошової одиниці.
До 2000 року частка мінімальної заробітної плати у середній заробітній платі копіювала рівень інфляції в Словаччині. З початку нового тисячоліття можна спостерігати тенденцію до деякого зниження темпів інфляції в довгостроковому періоді і, навпаки, тенденцію до збільшення частки мінімальної заробітної плати у середній заробітній платі. На розвиток цих показників криза 2008 року не здійснила істотного впливу.

Вплив кризи на заробітну плату

На рівень середньої заробітної плати вплинуло скорочення зайнятості некваліфікованих робітників, які заробляють мінімальну зарплату, або близьку до неї, під час кризи. Криза істотно вплинула на рівень безробіття, що негативно позначилось на ситуації в 2000 і 2008 роках. Дохід впав в основному в ресторанах і готелях, на оптовому і промисловому виробництві. У всіх цих секторах заробітна плата нижча за середню в загальному сенсі. Середня заробітна плата в економіці не тільки втримала позиції, а збільшувалася навіть під час кризи.

Зарплата в Словаччині: вплив карантину

Під час коронарної кризи можна було побачити паралель в розвитку безробіття і індексів номінальної та реальної заробітної плати, незважаючи на заходи уряду щодо пом’якшення наслідків кризи. Одні компанії були змушені припинити свою діяльність тимчасово, інші назавжди.

У квітні 2020 року середня номінальна місячна заробітна плата збільшилась в порівнянні з квітнем 2019 року на окремих ринках послуг на 1,8%, де вона досягла 999 євро, в роздробі на 1,6% до 759 євро і в оптовій торгівлі на 0,8 %, що склала 1014 євро. Значне зниження зарплати в Словаччині зафіксовано в квітні 2020 року в сфері:

 • розваг на 26,9% до 543 євро;
 • ресторанах і готелях на 9,8% до 460 євро;
 • промисловості на 8,8% до 1083 євро;
 • транспортировке и хранении на 5,5% до 956 евро;
 • продажу і ремонті автомобілів 4,8%, 981 євро;
 • сфері інформації та комунікації – на 2,9% до 1994 євро;
 • будівництві – на 1,4% до 722 євро.

Пандемія знижує потребу в офісах. Це влаштувало словаків, які працюють в сфері інформаційних технологій. Своїм співробітникам, крім оплати праці, голови компаній оплачують витрати на електроенергію і техніку.

Словаччина: середня зарплата

Розрахунок середнього рівня доходу громадян складається статистичною службою в ході проведення аналітичних заходів. Основним джерелом розрахунку середньомісячної номінальної заробітної плати є корпоративна звітність. Це щомісячні, квартальні та річні опитування підприємств. Середньомісячна заробітна плата включає:

 • заробітну плату брутто, тобто базову заробітну плату;
 • винагороду (премії);
 • надбавки за складні умови праці;
 • понаднормові та інші надбавки;
 • компенсацію заробітної плати та оклади в натуральній формі.

Дані про заробітну плату отримують безпосередньо Статистичне управління Словацької Республіки або їх партнери, за допомогою декількох різних статистичних досліджень.

Правила розрахунку середньої зарплати Словаччини

Дані про заробітну плату виходять шляхом поєднання всебічного збору вичерпних даних в великих комерційних організаціях. Для розрахунку можуть проводиться вибірки даних для визначення довідкової середньомісячної номінальної заробітної плати. Вона складається з:

 • приблизно 50% вибірки великих організацій/комерційних організацій з 20 і більше співробітниками, а також компаній з кількістю співробітників до 19 з річним обсягом виробництва не менше 5 мільйонів євро,
 • приблизно 7% вибірки організацій малого бізнесу з кількістю працівників до 19 і річним обсягом виробництва до 5 мільйонів євро,
 • оцінка кількості приватних підприємців, які не зареєстровані в комерційному регістрі, які займаються основною діяльністю, і їх співробітників,
 • всі компанії фінансового посередництва;
 • всі некомерційні організації (третій сектор);
 • кваліфікований кошторис для співробітників у самозайнятих осіб.

Розмір вибірки, що проводиться для визначення розрахунку середньої номінальної заробітної плати за цей період, становить приблизно 30 000 організацій. Відбір компаній є випадковим і вибирається з реєстру організацій відповідно до представленості в секторах економіки, але також з розбивкою по всіх регіонах і групах організацій.

Як змінюється середньомісячна заробітна плата

Рівень середньомісячної заробітної плати в 2019 році в Словаччині досяг одна тисяча дев’яносто два євро. Середня заробітна плата постійно збільшується. Однак це не обов’язково підвищує рівень життя. На це також впливає інфляція, яка знецінює гроші. Рівень середньої заробітної плати впливає на різні показники в економіці. Ця сума важлива, наприклад, для:

 • розрахунку майбутньої пенсії;
 • визначення пенсійного коефіцієнта;
 • встановлення ліміту доходу при наданні іпотечних кредитів молодим людям;
 • визначення податкової премії по іпотеці для молоді.

Середньомісячна заробітна плата в економіці в 2019 році

рік 2019 1-го четверть 2-го четверть 3-я четверть 4-я четверть
Средняя зарплата € 1092 € 1023 € 1101 1177 €

Середня брутто-зарплата

Середня заробітна плата в Словаччині розраховується як середнє арифметичне всіх заробітних плат (сума сум всіх заробітних плат, поділена на їх кількість), тому вірно, що майже дві третини словаків заробляють менше середньої заробітної плати.

Показником, що більш точно відображає ситуацію в економіці, є медіана. Медіана визначається як центр всіх значень валової заробітної плати, тобто всіх рівнів заробітних плат, упорядкованих від найвищого до найменшого, і з них вибирається середнє значення. Підраховано, що середня брутто-заробітна плата на 70-100 євро нижча за показник середньої брутто-заробітної плати.

Відмінності заробітної плати по містах

Найменша різниця в заробітній платі спостерігається в групі допоміжних робітників, в яку входять, наприклад, робочі без кваліфікації або прибиральники. Середня базова зарплата в Братиславському краї становить 730 євро брутто.
Порівняння зарплат на практиці:

 • Працівники допоміжної сфери (прибиральники, люди без кваліфікації,) У прешівська краї, де заробітна плата найнижча в Словаччині, середня базова зарплата допоміжних працівників становить 651 євро брутто. У порівнянні з регіоном Братислави, це різниця на 12 відсотків. Зарплата в Словаччині для Українців приблизно така ж.
 • Люди, які мають кваліфікацію. Згідно з аналізом, наприклад, адміністративні працівники в районі Братислави будуть заробляти на 32 відсотки більше, ніж в районі Прешові. З фінансової точки зору це становить 269 євро.
 • Кваліфіковані не технічні співробітники в Прешівському районі мають середню базову заробітну плату в розмірі 1093 євро брутто. У Братиславі такі робочі зароблять на 386 євро більше. Це становить понад 35 відсотків.

 • Якщо ми розглянемо заробітну плату технічних працівників, то в столиці у них в середньому на 526 євро більше, ніж в Прешові, що більш ніж на 42 відсотки більше.

 • Найбільша різниця в заробітній платі спостерігається на керівних посадах. Найбільше топ-менеджери платять за поїздку на роботу або повний від’їзд на роботу до столиці, у разі проживання за його межами. Існує значна різниця в цій групі співробітників між Братиславським і Трнавським регіонами. У вищого керівництва в регіоні Братислави приблизно на 25 відсотків більше щомісячний дохід.

Навіть з цією групою співробітників ми бачимо найбільшу різницю між столицею і Прешовським краєм. Менеджери в Прешівському районі заробляють в середньому 2 489 євро брутто. У керівників Братислави на 1377 євро більше, що більш ніж на 55 відсотків.

Заробітна плата у представників актуальних професій

Як змінюються регіональні відмінності в чотирьох конкретних позиціях? Регіональних відмінностей у зарплаті прибиральників майже немає. Хоча співвідношення заробітної плати касирів різниться в окремих регіонах Словаччини, середня базова заробітна плата відрізняється мінімально.

Набагато більш суттєві зміни в оцінці заробітної плати в залежності від регіону, в якому працюють співробітники, можна спостерігати на посаді позиції програміста. Ось найбільша різниця між Братиславським і Прешовським регіонами, яка становить до 41 відсотка.

Ще більш значні відмінності спостерігаються у бухгалтерів по заробітній платі. Люди, що займають ці посади, заробляють до 54 відсотків більше в Братиславському регіоні, ніж в районі Банська Бистриця.

ТОП 7 затребуваних професій Словаччини

Отримавши належну освіту, можна розраховувати на поступове кар’єрне зростання. Багато представників молоді бачать себе в сфері ІТ. І не дивно, адже саме інформаційні технології — найбільш високооплачувана, а головне, сфера, що швидко розвивається. Вашій увазі пропонується ознайомитися зі списком найбільш оплачуваних спеціальностей:

 1. ІТ-АНАЛІТИКА. Повсякденне завдання — використовувати своє логічне мислення на «200%» для вирішення буквально неможливих технічних завдань. У цій роботі важливу роль відіграють досвід, логічне мислення і навички вирішення проблем. Заробітна плата ІТ-аналітика може становити в середньому 1 954 євро в місяць.
 2. Інженер-механік. Якщо ви розбираєтесь в різних механізмах і машинах, ця робота дійсно кращий вибір для вас, особливо з урахуванням того факту, що ви можете заробити в середньому +1259 євро.
 3. ВЕТЕРИНАРІЯ. Любите тварин, любите хімію і біологію і хочете вивчати медицину? Ветеринарний лікар — затребувана професія в сучасному світі. Є багато домашніх тварин і ще більше любителів домашніх тварин. На що можна розраховувати? Рівень зарплати трохи більше 1000 євро на місяць.
 4. РОЗРОБНИК ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Ця робота завжди буде затребувана – причина – стрімкий розвиток технологій і потреба в професіоналах, які будуть приносити швидше і краще. Тому ця професія вважається однією з найбільш високооплачуваних. Як розробник програмного забезпечення ви можете перетворитися в художника, режисера або великого музиканта, все, що вам потрібно, – це ваш власний комп’ютер. Робота розробника програмного забезпечення також добре оплачується – вона може приносити вам прекрасний дохід до 2000 євро на місяць.
 5. АРТ ДИРЕКТОР. У вас є естетичне чуття, необхідна доза творчості, любов до дизайну і маркетингу для вас? Якщо у вас є ці можливості, сума в 1830 євро може стати вашим регулярним щомісячним доходом.
 6. FARMACEUT. Ви цікавитеся медициною, але не хочете бути лікарем? Виберіть роботу фармацевтом. Ви будете отримувати зарплату в розмірі 1200 євро на місяць, якщо ви знайомі з ліками і чуйно ставитесь до пацієнтів.
 7. АДВОКАТ. Спочатку професія юриста вимагатиме сплати податків у вигляді великих інвестицій, безперервного навчання і майже повної відсутності вільного часу. Але це окупається, адже в підсумку вас чекає пристойна зарплата в середньому 1400-1500 євро.

Цінність вищої освіти Словаччини

Щоб працювати на нормальній посаді з гідною оплатою праці та перспективами, для початку знадобиться пройти навчання у ВНЗ. Словаччина одна з небагатьох європейських країн, де ще можна отримати освіту абсолютно безкоштовно. Причому не в якихось другосортних коледжах, а в найпрестижніших університетах, інститутах і академіях Словацької республіки. І процес вступу буде зовсім не складним, якщо звернутися за допомогою до фахівців освітнього центру Slovak Study. Саме тут працюють ті люди, які люблять свою справу і знають усі її тонкощі. Освітній центр Словак Стаді безпосередньо співпрацює з такими університетами:

Здавалося б, за престиж потрібно платити, але тільки не в Словаччині, де уряд чітко усвідомлює важливість якісної освіти з перспективою наситити робочі місця цінними кадровими ресурсами. Тому сфера освіти в СР розвинена досить добре. Свідченням тому є умови, в яких здобувають освіту студенти: спортмайданчики, зали, катки, басейни і багато іншого причому безкоштовно.

Висновки

Підсумувавши викладене, можна зробити головні висновки, стосовно зарплат, та й взагалі життя в Словаччині. Для республіки характерні:

 1. Зростання економіки. За останній рік зарплати і ВВП на душу населення зросли досить відчутно.
 2. Прийнятний рівень зарплат. При відносній доступності оподаткування, соціального забезпечення та стабільному зростанні зарплат, можна розраховувати на гідне життя. Особливо за умови отримання освіти.
 3. Перспективи. Мабуть, це найважливіше. Адже країна, де відсутній розвиток, а попереду майорить лишень занепад економіки, не найкраще місце для планування свого життя.
 4. Можливість отримати освіту в одному з 15 ВНЗ Словацької республіки абсолютно безкоштовно.

Регіональні відмінності в рівні зарплат мають під собою певне обгрунтуванні. Наприклад, витрати на транспорт в мегаполісах набагато вище, як і витрати на проживання, харчування та ін.

ЧОМУ SLOVAK STUDY

ДОПОМОГА У ВИБОРІ ПЕРСПЕКТИВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Відповівши на нескладні питання і виходячи з побажань замовника, наші фахівці створять персональну добірку спеціальностей по всім університетам Словаччини.

ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ І ПОДАЧА ЇХ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

Наші фахівці знають як повинен виглядати готовий пакет документів відповідно до вимог, що пред'являються університетами Словаччини.

ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ОБРАНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

Ми ведемо переговори з обраним університетом.

ОТРИМАННЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

Менеджер Slovak Study особисто забирає підтвердження про зарахування з рук Декана в Словаччині, а значить вам не доведеться чекати позитивної відповіді довго.

БРОНЮВАННЯ МІСЦЯ У ГУРТОЖИТКУ

Ми гарантуємо нашим клієнтам місце в гуртожитку при обраному університеті в Словаччині

НОСТРИФІКАЦІЯ АТЕСТАТА

Ми як ніхто інший знаємо всю процедуру від А до Я, що дає нам можливість обійти стороною всі можливі нюанси на даному етапі роботи з документами

МОВНІ КУРСИ

Фахівцями нашого освітнього центру, разом з професорами філології був розроблений унікальний інтенсивний курс з вивчення словацької мови.

СУПРОВІД НА ВСІХ ЕТАПАХ

Крім консультації наших клієнтів з усіх виникаючих питань щодо освіти в Словаччині, ми гарантуємо особистий супровід на всіх етапах.